1 1

ဂုဏ္ျပဳပြဲအခမ္းအနား

ေမတၱာမွအနားယူေတာ့မည့္ ဆရာမႀကီးေဒၚလုဂ်ာ (ျမစ္ႀကီးနားရုံးခြဲညႇိႏိႈင္းေရးမွဴး) ၏ဂုဏ္ျပဳပြဲ အခမ္းအနားကို ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕နယ္၊အာလမ္ေက်းရြာရွိ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးသင္တန္းရိပ္သာတြင္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၂၄ ရက္ေန႔ ညေနပိုင္းတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခ့ဲၿပီး ထိုအခမ္းအနားသို႔ဘုတ္အဖြဲ႕၀င္မ်ား၊ အႀကီးတန္းစီမံခန္႔ခြဲေရးအဖြဲ႕၀င္မ်ား၊ နယ္ရုံးအသီးသီးမွ၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ျမစ္ႀကီးနားရုံးခြဲေအာက္ရွိ လုပ္ေဖာ္ေဆာင္ဖက္၀န္ထမ္းမ်ား တက္ေရာက္ဂုဏ္ျပဳခ်ီးျမႇင့္ခ့ဲၾကသည္။

ဆရာမႀကီးေဒၚလုဂ်ာသည္ ေမတၱာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေဖာင္ေဒးရွင္းတည္ေထာင္သူအဖြဲ႕၀င္တစ္ဦးျဖစ္ၿပီး ေမတၱာစတင္တည္ေထာင္စဥ္ကျပင္ဒသခံျပည္သူမ်ားဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစေရးအတြက္ အားက်ဳိး မာန္တက္ဦးေဆာင္ခ့ဲၿပီး ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏အက်ဳိးအတြက္စိတ္ရင္းေစတနာမွန္ျဖင့္ အဖက္ ဖက္မွႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ခ့ဲသူ ဖြ႔ံၿဖိဳးေရးလုပ္သားအမ်ဳိးသမီးတစ္ဦးျဖစ္သည္။

ဆရာမႀကီးေဒၚလုဂ်ာသည္ လြန္ခ့ဲေသာ ႏွစ္ ၂၀ ကာလမွာ စီမံကိန္းမန္ေနဂ်ာ၊ အလုပ္အမႈ ေဆာင္အဖြဲ႕၀င္၊ အႀကီးတန္းစီမံခန္႔ခြဲေရးအဖြဲ႕၀င္စသည့္တာ၀န္အမ်ဳိးမ်ဳိးႏွင့္ ေနာက္ဆုံးတာ၀န္မွာ ျမစ္ႀကီးနားရုံးခြဲညႇိႏိႈင္းေရးမွဴး တာ၀န္ယူခ့ဲသူတစ္ဦးျဖစ္သည္။ သူသည္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊မတ္လ ၃၁ ရက္ေန႔တြင္ ေမတၱာမွအနားယူသြားၿပီျဖစ္ၿပီး ရုံးခြဲညႇိႏိႈင္းေရးမွဴးတာ၀န္ကို ဦးခြန္းဒူအား လႊဲေျပာင္း ေပးအပ္ခ့ဲသည္။

ေမတၱာမိသားစုမွ ဆရာမႀကီးေဒၚလုဂ်ာ၏ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈမ်ားကို ဂုဏ္ျပဳမွတ္တမ္းတင္အပ္ပါ ေၾကာင္းႏွင့္ က်က္သေရမဂၤလာအေပါင္းနဲ႔ျပည့္စုံၿပီး ေနာင္ႏွစ္မ်ားစြာ ကိုယ္စိတ္ႏွစ္ျဖာက်န္းမာ ခ်မ္းသာၾကပါေစလို႔ ဆုေတာင္းေမတၱာပို႔သအပ္ပါသည္။

Honouring Party

Honouring party of Lu Ja, who retired from Metta, was held at Centre for Action Research and Demonstration (CARD) on the evening of 24 March 2018 in Alam village, Myitkyina Township, Kachin State. The party was attended by Metta Board members, SMT members and staff members were present at the ceremony.

Lu Ja is co-founder of Metta and had been working with Metta since the beginning of Metta. She is a veterinary surgeon by profession and trained as a veterinarian and provided technical expertise for the livestock section of Land for Life project in Kachin State, which later evolved into the Centre of Action Research and Demonstration.

Over the course of twenty years, she played various roles, including project manager, a member Senior Management Team (SMT) and she most recently served as the Branch Office Coordinator at Myitkyina office. She retired from Metta on 31 March 2018 and handed over her Branch Office Coordinator role to Mr Hkun Du. Metta family would like to express immense gratitude for her work and dedication at Metta and wishes her a bright future.