ဆြမ္ပရာဘြမ္၊ ပူတာအိုသို႔ ေမတၲာဘုတ္အဖြဲ႕ခရီးစဥ္

ဆြမ္ပရာဘြမ္၊ ပူတာအိုသို႔ ေမတၲာဘုတ္အဖြဲ႕ခရီးစဥ္

  • March 28, 2019

ေမတၲာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေဖာင္ေဒးရွင္း ျမစ္ႀကီးနား ႐ံုးအေဆာက္အဦသစ္ဖြြင့္ပြဲႏွင့္ ႏွစ္ (၂၀) ျပည့္ အခမ္းအနားကို ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ မတ္လ (၁၈) ရက္ေန႔တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ ယင္းေနာက္ ေမတၲာဖြဲ႕ၿဖိဳးေရးေဖာင္ေဒးရွင္း (ေမတၲာ) ၏ ဘုတ္အဖြဲ႕ဝင္မ်ား၊ အမႈေဆာင္ဒါရိုက္တာႏွင့္အတူ႐ံုးခ်ဳပ္စီမံခန္႔ခြဲေရးအဖြဲ႕မွတာဝန္ရွိသူမ်ား၊ ျမစ္ႀကီးနား႐ံုးခြဲမွ တာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္ စုစုေပါင္း (၁၂) ဦးတို႔သည္ မတ္လ ၁၉ ရက္မွ ၂၃ ရက္ေန႔အထိ ပူတာအိုၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေမတၲာ၏ မူးယစ္ေဆးဝါးအႏၲရာယ္ ေလ်ာ့ခ်ေရး စီမံကိန္းလုပ္ငန္းခြင္သို႔ ကြင္းဆင္းေလ့လာ အားေပးျခင္း ခရီးအားျပဳခဲ့ၾကပါသည္။ ျမစ္ႀကီးနားမွ ပူတာအို အသြားခရီးစဥ္အား…

Read More
ျမစ္ႀကီးနား႐ံုးသစ္ဖြင့္ပြဲ ႏွင့္ ႏွစ္ (၂ဝ) ျပည့္အခမ္းအနားျပဳလုပ္က်င္းပ

ျမစ္ႀကီးနား႐ံုးသစ္ဖြင့္ပြဲ ႏွင့္ ႏွစ္ (၂ဝ) ျပည့္အခမ္းအနားျပဳလုပ္က်င္းပ

  • March 22, 2019

ေမတၱာဖြံ႔ၿဖိဳးေရးေဖာင္ေဒးရွင္း၊ ျမစ္ႀကီးနား႐ံုးသစ္ဖြင့္ပြဲ ႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္းတည္ေထာင္ေသာ ႏွစ္ (၂ဝ) ျပည့္အခမ္း အနားကို ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕၊ တပ္ကုန္းရပ္ကြက္၊ ရာဒါေကာင္းမွာ နံနက္ (၁ဝ) နာရီးမွ စတင္ဖြင့္ လွစ္ေၾကာင္းသိရွိရပါသည္။ အခမ္းအနားသို႔ ကခ်င္ျပည္နယ္အစုိးရအဖြဲ႕ စည္ပင္သာယာေရဝန္ႀကီး၊ ဌာနဆိုင္ရာတာဝန္ရွိသူမ်ား၊ ျပည္တြင္းျပည္ပ NGO အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ လူမႈေရးအသင္းအဖြဲ႕မ်ားမွကုိယ္စားလွယ္မ်ား၊ ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္မ်ား၊  ေက်းရြာမ်ားမွရပ္မိရပ္ဖမ်ား၊ ေမတၱာဖြံ႔ၿဖိဳးေရးေဖာင္ေဒးရွင္းမွ ဘုတ္အဖြဲ႕ဝင္မ်ား ႏွင့္ ဝန္ထမ္းမ်ား စုစုေပါင္းလူဦးေရ ၆ဝဝ ေလာက္တက္ေရာာက္ၾကသည္။ ေမတၱာဖြံ႔ၿဖိဳးေရးေဖာင္ေဒးရွင္းသည္ ၁၉၉၈ ခုႏွစ္တြင္တည္ေထာင္ခ့ဲၿပီး လက္ရွိမွာ ကခ်င္၊ ရွမ္း၊…

Read More
dsdfsdfs