IMG 3492

အမႈေဆာင္ဒါ႐ိုက္တာ တာဝန္လႊဲေျပာင္းျခင္းအခမ္းအနားျပဳလုပ္က်င္းပျခင္း

ေမတၱာဖြံ႔ၿဖိဳးေရးေဖာင္ေဒးရွင္း၏ အမႈေဆာင္ဒါ႐ိုက္တာ တာဝန္မွအနားယူေတာ့မည့္ ဦးစိုင္းစမ္ခမ္းထံမွ ၂ဝ၁၉ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ (၁၆) ရက္ေန႔မွစ၍ အမႈေဆာင္ဒါ႐ိုက္တာအျဖစ္ တာဝန္ယူသြားမည့္ ဦးဂြမ္ရွာေအာင္ထံသို႔ အမႈေဆာင္ဒါ႐ိုက္တာ တာဝန္လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ျခင္းအခမ္းအနားကို ေမတၱာရုံးခ်ဳပ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ၂ဝ၁၉ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာ လ (၁၂) ရက္ေန႔ နံနက္ ၁၁ နာရီတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခ့ဲၿပီး ထိုအခမ္း အနားသို႔ ဘုတ္ဥကၠဌ ဦးထြန္းေအာင္ခ်ိန္ႏွင့္ ဘုတ္အဖြဲ႕ဝင္မ်ား၊ အႀကီးတန္းစီမံခန္႔ခြဲေရးအဖြဲ႕ဝင္မ်ား၊ ရုံးအသီးသီးမွ လုပ္ေဖာ္ေဆာင္ဖက္ဝန္ထမ္းမ်ား တက္ေရာက္ဂုဏ္ျပဳခ်ီးျမႇင့္ခ့ဲၾကပါသည္။