ဂုဏ္ျပဳပြဲအခမ္းအနား

ဂုဏ္ျပဳပြဲအခမ္းအနား

  • April 3, 2018

ေမတၱာမွအနားယူေတာ့မည့္ ဆရာမႀကီးေဒၚလုဂ်ာ (ျမစ္ႀကီးနားရုံးခြဲညႇိႏိႈင္းေရးမွဴး) ၏ဂုဏ္ျပဳပြဲ အခမ္းအနားကို ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕နယ္၊အာလမ္ေက်းရြာရွိ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးသင္တန္းရိပ္သာတြင္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၂၄ ရက္ေန႔ ညေနပိုင္းတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခ့ဲၿပီး ထိုအခမ္းအနားသို႔ဘုတ္အဖြဲ႕၀င္မ်ား၊ အႀကီးတန္းစီမံခန္႔ခြဲေရးအဖြဲ႕၀င္မ်ား၊ နယ္ရုံးအသီးသီးမွ၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ျမစ္ႀကီးနားရုံးခြဲေအာက္ရွိ လုပ္ေဖာ္ေဆာင္ဖက္၀န္ထမ္းမ်ား တက္ေရာက္ဂုဏ္ျပဳခ်ီးျမႇင့္ခ့ဲၾကသည္။ ဆရာမႀကီးေဒၚလုဂ်ာသည္ ေမတၱာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေဖာင္ေဒးရွင္းတည္ေထာင္သူအဖြဲ႕၀င္တစ္ဦးျဖစ္ၿပီး ေမတၱာစတင္တည္ေထာင္စဥ္ကျပင္ဒသခံျပည္သူမ်ားဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစေရးအတြက္ အားက်ဳိး မာန္တက္ဦးေဆာင္ခ့ဲၿပီး ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏အက်ဳိးအတြက္စိတ္ရင္းေစတနာမွန္ျဖင့္ အဖက္ ဖက္မွႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ခ့ဲသူ ဖြ႔ံၿဖိဳးေရးလုပ္သားအမ်ဳိးသမီးတစ္ဦးျဖစ္သည္။ ဆရာမႀကီးေဒၚလုဂ်ာသည္ လြန္ခ့ဲေသာ ႏွစ္ ၂၀ ကာလမွာ စီမံကိန္းမန္ေနဂ်ာ၊ အလုပ္အမႈ ေဆာင္အဖြဲ႕၀င္၊ အႀကီးတန္းစီမံခန္႔ခြဲေရးအဖြဲ႕၀င္စသည့္တာ၀န္အမ်ဳိးမ်ဳိးႏွင့္ ေနာက္ဆုံးတာ၀န္မွာ ျမစ္ႀကီးနားရုံးခြဲညႇိႏိႈင္းေရးမွဴး…

Read More
Senior Management Team Meeting

Senior Management Team Meeting

  • April 3, 2018

The 56th Senior Management Team (SMT) meeting of Metta was held from 23 to 24 March 2018 at Centre for Action Research and Demonstration (CARD) in Alam, Myitkyina, Kachin State. SMT members and second line leaders from all Metta’s offices…

Read More
Monitoring Visit To Indaw Gyi Lake Area

Monitoring Visit to Indaw Gyi Lake Area

  • April 3, 2018

Metta Board members, Senior Management Team (SMT) members and staff members visited to Community-Led Harm Reduction Centre in Namawn, Indaw Gyi Area, Kachin State on 22 March 2018. ေမတၱာဘုတ္အဖြဲ႕၀င္မ်ား၊ အႀကီးတန္းစီမံခန္႔ခြဲေရးအဖြဲ႕၀င္မ်ားႏွင့္ နယ္ရုံးအသီးသီးမွ၀န္ထမ္းမ်ားသည္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၂၂ ရက္ေန႔တြင္ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ မိုးညင္းၿမိဳ႕နယ္၊ အင္းေတာ္ႀကီးေဒသရွိ ေဒသခံမ်ားဦးစီးေသာ…

Read More
ဂုဏ္ျပဳမွတ္တမ္းလႊာမ်ားေပးအပ္ျခင္း

ဂုဏ္ျပဳမွတ္တမ္းလႊာမ်ားေပးအပ္ျခင္း

  • April 3, 2018

မတ္လ ၈ ရက္ေန႔တြင္က်ေရာက္သည့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာအမ်ဳိးသမီးမ်ားေန႔ (International Women Day) တြင္  ကခ်င္ျပည္နယ္အမ်ဳိးသမီးမ်ားကြန္ရက္ (Kachin State Women Network - KSWN) က  အမ်ဳိးသမီးအေရးတက္ႂကြလႈပ္ရွားသူမ်ား၊ ေဒသဖံြ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္း ေရးအတြက္ ဦးေဆာင္ေနသူအမ်ဳိးသမီးမ်ားအျပင္ ထူးခၽြန္သူအမ်ဳိးသမီး ၁၃ ဦးကို ဂုဏ္ျပဳမွတ္ တမ္းလႊာမ်ားကို ေပးအပ္ခ့ဲေၾကာင္းသိရသည္။ ယင္းအမ်ဳိးသမီးမ်ားအနက္ ေမတၱာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေဖာင္ေဒးရွင္းတည္ေထာင္သူ၊ Roman Magsaysay Award (2013)  ဆုရွင္ ေဒၚလဖိုင္ဆိုင္းေရာ္ႏွင့္ ျပည္ပေရာက္ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားခ်ီးျမႇင့္သည့္ Citizen Burma Award ဆုရွင္…

Read More
Recognition Award

Recognition Award

  • April 3, 2018

ဇန္န၀ါရီလ ၁၀ ေန႔တြင္က်ေရာက္သည့္ (၇၀) ႏွစ္ေျမာက္ ကခ်င္ျပည္နယ္ေန႔အခမ္းအနားကို ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕၊ စီတာပူမေနာင္ကြင္းမွာ စည္စည္ကားကားက်င္းပသြားခဲ့ပါသည္။ ယခုႏွစ္ကခ်င္ ျပည္နယ္ေန႔အခမ္းအနားတြင္ ေမတၱာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေဖာင္ေဒးရွင္းတည္ေထာင္သူ၊ Roman Magsaysay Award 2013 ဆုရွင္ ဆရာမႀကီးေဒၚလဖိုင္ဆိုင္းေရာ္အား ကခ်င္လူမ်ဳိးမ်ားအတိုင္ပင္ခံေကာင္စီ (Wunpawng Amyu Sha Mung Bawng Rapdaw - WMR) မွ Recognition Award ဂုဏ္ျပဳခ်ီးျမႇင့္ခဲ့သည္။ Photo Credit : KACHIN WAVES  

Read More
Exposure Trip To Philippines

Exposure Trip to Philippines

  • December 5, 2017

The Uplands Food Security and Participation in Markets (UFS-PM) project team conducted an exposure trip of “Experience-Based Enhancement Course” to Philippines during 23 - 30 November 2017. The trip intends to facilitate the learning of best practices on agro-enterprise development…

Read More
Exposure Trip To Cambodia

Exposure trip to Cambodia

  • December 1, 2017

Metta team conducted an exposure trip on social enterprise programme to CEDAC, Cambodia during 23 - 25 October 2017. CEDAC is a Cambodian NGO and has been working to support small-holder farmers in Cambodia to better access to market for…

Read More
Training Centre Handover Ceremony

Training Centre Handover Ceremony

  • October 13, 2017

The handing over ceremony of Naung Kham Training Centre was held at the centre itself in the PaO Self-Administered Zone in Southern Shan State on Thursday, 12 October 2017. Naung Kham centre, located in Naung Mon Village Tract, Hsi Hseng…

Read More
Monitoring And Evaluation Assessment Workshop

Monitoring and Evaluation Assessment Workshop

  • October 13, 2017

Monitoring and Evaluation (M&E) Assessment Workshop was organised by Metta Head Office Programme Department on 9 - 10 October 2017 at Centre for Development Workers, in Bago. 25 participants from Head Office and field offices took part in the assessment…

Read More
Farmer-Led Extension Course Graduation Ceremony

Farmer-Led Extension Course Graduation Ceremony

  • October 10, 2017

Metta organised a three-month season long Farmer-Led Extension (FLE) Course on Sustainable Agriculture at Centre for Action Research and Demonstration (CARD) situated near Alam village 15 miles far from Myitkyina, the capital of Kachin State. The course started on 6…

Read More
dsdfsdfs